Bergen 4H Undervisninsgård på Garnes

Klikk for å se bildet av Gården i full størrelse


 
Gården Soltun ligger ytterst på Garnestangen i et idyllisk og landlig 
område. Den er i utgangspunktet en tradisjonell vestlandsgård med melkeproduksjon som hovedinntektskilde.  
For tiden er det 14 melkekyr og 8 ungdyr på gården  .  
Gården har også sauer, hester, høns, ender, 2 griser og  kaniner. 
 
Vi som driver gården, har et sterkt ønske om at gården skal kunne være til glede og nytte for flest mulig.

Vi har derfor gått ut med tilbud til ulike grupper av befolkningen om å bruke gården.  
Vi kan tilby er opplevelse kombinert med kunnskapsformidling, terapi i ulike former som arbeidstrening, riding, tur med hest og vogn, stell av dyr og undervisning.

Opplevelse

Vi tar imot skoleklasser og barnehager  fra hele Bergen, der barna får oppleve alle dyrene på gården i en trygg og god atmosfære. 
Vi legger opp til at besøket skal skje på dyrenes premisser og at tilbudet rent faglig blir tilpasset alderen på barna.  
En matøkt rundt bålet i gammen pleier å avslutte besøket på 4H-gården.

Flere ganger i året har vi større arrangement i samarbeid med forskjellige samarbeidspartnere. 
.   
Gården er åpen hver lørdag i skoleåret i regi av ”Lørdagslaget” og da kan hvem som helst komme til aktiviteter som riding, kjøring med hest og vogn og sist men ikke minst grøtspising i stabburet.  
Tilbudet er åpent fra kl. 11-15                                                                    

Gården er tilrettelagt for rullestolbrukere

Terapi

          
Vi samarbeider med Ergo-og fysioterapi-tjenesten i Arna, og har for tiden 20 personer som kommer ukentlig for å trene seg opp ved hjelp av riding.  
Dessuten har vi faste  besøk fra 3 dagsentre. Disse kommer for å ri, og kjøring med hest/vogn,  kombinert med arbeidstrening på gården.  
Enkeltelever kan få alternativ skoledag ved gården.

Undervisning

 
Kunnskapsformidling er en viktig oppgavene for oss på 4H-gården. Vi har i mange år gitt opplæring til skolefritidsordningen. 
Undervisningsopplegget, 4H sin dyreskole, er utarbeidet ved gården.

 

Utleie

Gården har en flott villmarksgamme, med sitteplass til ca 60 personer. Denne kan leies  ut til ulike arrangement på dag og kveldstid

Vi har også et stabbur med kjøkken, som er egnet til møtelokale.

   

Godkjenning.

  
Besøks gården er godkjent som 4H-gård, og den er godkjent av bydelsoverlegen til terapiriding. 
 
 
Aktiviteten ved 4H-gården på Garnes er stor.  I løpet av et år er der ca 12000 besøkende.

 

Samarbeidspartnere

 

  • Arna Bydel

  • Landbrukskontoret i Bergen,

  • Bergen Kommune

  • Arna og Åsane Kulturkontor

  • Lions Club Arna,

  • Bondelaget

  • Stiftelsen Bergens Guttehjem,

  • Landbruksavdelinga i Hordaland

  • Hordaland 4H

  • Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS

 
og en rekke andre privatpersoner og organisasjoner.

Bemanning på gården

 
Foruten forpakter er det ansatt en agronom på gården.

Gården har et tett samarbeid med Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS som, via NAV, har 5 APS plasser hos oss.  
 
 
Dersom du/dere ønsker ytterligere informasjon om tilbudene ved gården kontakt oss på         tlf 94437456, hverdager mellom 9-15.  

MERK 6/2, 20/2 og 5/3 er gården stengt

E-post: bergen4hg@hotmail.com 


Kart